Om het ontwerp goed uit te voeren is goed overleg nodig.

Begeleiding

Er zullen een aantal belangrijke stappen gemaakt worden tijdens de aanleg van de tuin. Mocht u het laten uitvoeren door een hovenier dan zullen wij van te voren om tafel gaan om het ontwerp grondig te bespreken. Het is mogelijk dat ik op een keer langkom om te kijken of het ontwerp helemaal nagestreefd wordt en of er nog dingen zijn die moeten veranderen. Bij het planten van de beplanting zal ik aanwezig zijn, vaak zet ik de planten om de juiste plaats in de tuin neer en hoeven ze alleen nog maar in de grond gestopt te worden.