Het beplantingsplan bestaat uit een schaaltekening waarop de verschillende
planten getekend staan en een overzicht van de toegepaste planten met de eigenschappen in woord en beeld.

beplantingsplan

Beplantingsplan

Als het ontwerp klaar en goedgekeurd is, is de volgende stap het beplantingsplan. Uit het programma van eisen en wensen is al naar voren gekomen wat u mooi vindt. Misschien heeft u zelf nog afbeeldingen of foto’s gevonden met beplantingssferen die u aanspreken. Het beplantingsplan zal bestaan uit een schaaltekening waar exact aangegeven staat welke plant waar komt. De schaaltekening laat de groepen beplanting zien, op welke plaats ze komen in de tuin en hoe ze staan ten op zichte van elkaar. Er wordt rekening gehouden met hoogte, bloeikleur en bloeitijden. Er zijn soorten die naast elkaar een erg mooi effect geven, in dit plan worden deze plantcombinaties gemaakt. Het is erg belangrijk dat er een beplantingsplan gemaakt wordt, de beplanting bepaalt immers een groot gedeelte van de sfeer in de tuin. Bij de schaaltekening hoort een lijst waarop de planten met Latijnse naam, Nederlandse naam, hoogte, bloeikleur en bloeitijd staan aangegeven. Bijbehorend krijgt u een overzicht van de planten waar ze met de naam en een duidelijke foto zijn aangegeven zodat u weet welke planten er in uw tuin komen.